• Database

Database

En database indeholder, som navnet antyder, data. Disse data kunne være indholdet på en hjemmeside, som f.eks. tekst, produktdata, layoutindstillinger og url-adresser på menupunkterne. Med en database kan hjemmesiden laves dynamisk, dvs. der ikke skal skrives tekst ind i en fil, der vises i internetbrowseren, men CMS-systemet henter indeholdet fra en database. Databsen får nye data hver gang en bruger redigerer hjemmesiden på backend.